Velkommen til FLEX Kommunikasjon & Markedsføring

– En fleksibel samarbeidspartner for bedrifter med behov for ekstra ressurser og kompetanse til kommunikasjon, markedsføring, B2B-salg og rådgivning.

Til den det måtte angå!

Jeg har samarbeidet med Arnt Erik Isaksen i 13 år, primært i min funksjon som fungerende daglig leder i fagbladet Kretsløpet hvor vår bransjeforening er èn av eierne. Samarbeidet er gjennomført i ulike situasjoner for bladet: Både i forbindelse med salg- og markedsføring, strategi- og utviklingsarbeid, budsjett- og måloppfølging, utvikling av digitale plattformer samt andre oppgaver viktige for Kretsløpets drift, utvikling og styrking i et konkurranseutsatt mediemarked.

Arnt Erik Isaksen har i alle situasjoner vært en viktig, konstruktiv og nytenkende samarbeidspartner innen alle de nevnte områdene. I tillegg til hans udiskutable faglige kompetanse og evne til å nå mål, har jeg satt stor pris på Arnt Eriks behagelige vesen og personlige egenskaper. Hans innsats har utvilsomt hatt avgjørende betydning for Kretsløpet AS.

Jeg kan gi Arnt Erik Isaksen mine aller beste anbefalinger!

Roar Hansen, generalsekretær i NFFA (Norsk forening for farlig avfall) / tidligere fungerende daglig leder i Kretsløpet AS.