Kretsløpet, Norsk Skogbruk, Nettverk, LABO-magasinet, Ringbo-magasinet

En profesjonell samarbeidspartner for annonsesalg

FLEX Kommunikasjon & Markedsføring er en profesjonell samarbeidspartner, med over 20-års erfaring fra mediebransjen. Forespørsler om annonsesalg vurderes fortløpende. Flere faktorer ligger til grunn når salgsoppdrag vurderes: Markedspotensiale, historikk og trender, portefølje og ressursbehov. Magasiner og nettsteder med tydelig definert målgruppe og tema, samt god dekning innenfor segmentet, er mest interessant. Flere av magasinene som vi jobber med, er medlemmer i Fagpressen.

Kretsløpet

Kretsløpet ble lansert i 1995 og er det eneste trykte spesialmagasinet for avfalls- og gjenvinningsbranjen. Magasinet er en sentral informasjonskilde for alle med behov for å følge den rivende utviklingen på avfallsområdet. Kretsløpet når relevante beslutningstakere i kommunal, interkommunal og privat renovasjonsvirksomhet, miljøvernmyndigheter, konsulentfirmaer og stadig flere produksjonsbedrifter med avfall som skal tas hånd om. Flere av virksomhetene som abonnerer på Kretsløpet, distribuerer magasinet til alle sine ansatte. Magasinet kommer ut seks ganger årlig, print og e-magasin, med egen nettside (www.kretslopet.no) og nyhetsbrev.

Klikk på bildet for å åpne medieinformasjon for 2020.

Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er landets eneste uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene maskin/teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark. Ansvarlig utgiver: Det norske Skogselskap. Målgruppe: Funksjonærer i skogbruket, skogeiere, skogsentreprenører og brukere av skogsmaskiner, motorsager og annet utstyr i skogbruket, samt utstyr for skogsveibygging, ansatte på sagbruk og i treforedlingsbedrifter, og alle aktive i bioenergibransjen.

Klikk på bildet for å åpne medieinformasjon for 2020.

Nettverk

Nettverk er EL og IT Forbundets medlemsblad. Forbundet har rundt 38.600 medlemmer innenfor bransjene ikt, elektro, energi og telekom. Dette er medlemmer både i private og offentlige virksomheter, og ofte organiserer forbundet vertikalt i bedriftene. Det betyr at alle ansatte/yrkesgrupper kan være medlem, også ledere, mellomledere, fagarbeidere, selgere og personer med stab/støttefunksjoner. I tillegg til egne medlemmer, leses bladet av arbeidsgiverne innenfor bransjene, andre organisasjoner, offentlige institusjoner, samt politiske beslutningstakere. Opplag på ca 38.600.

Klikk på bildet for å åpne medienformasjon for 2020.

LABO-magasinet

LABO-magasinet er medlemsbladet til LABO-Larvik Boligbyggelag. Vi lager et lokalt blad med mye inspirasjonstoff, vi framsnakker Larvik og alt de flotte byen og omegn har å by på. LABO-magasinet vil ha 4 utgaver i året, og kommer ut i ca 9800 eks. Medlemsbladet står sterkt i LABO, og ut fra medlemsundersøkelser så er dette den viktigste kilden for informasjon om våre medlemsfordeler. Blader vil også være spekket med  informasjon om nye boligtilbud, og siden kjernevirksomheten vår er bygging og forvaltning av boliger, så vil bladet gjenspeile dette med mye godt og spennende redaksjonelt stoff om bolig.

Klikk på bildet for å åpne medieinformasjon for 2020.

Ringbo-magasinet

Ringbo-magasinet er medlemsbladet til Ringbo BBL. Bladet vil hovedsaklig inneholde boligrelaterte saker
fra Ringerike og omegn i tillegg til annet inspirasjonsstoff. Ringbo-magasinet vil ha 4 utgaver i året, og sendes til våre ca. 6900 medlemmer og en rekke lokale firmaer og  samarbeidspartnere. Bladet står sterkt blant medlemmene og vår årlige medlemsundersøkelse viser gang på gang at bladet er medlemmenes viktigste kilde til informasjon om medlemsfordelene. Ringbos kjernevirksomhet er boligforvaltning i tillegg til medlemsfordeler, og dette vil gjenspeiles i bladet med godt boligrelatert stoff.

Klikk på bildet for å åpne medieinformasjon for 2020.

Hvorfor annonsere i fag- og nisjemedier?

Det er flere grunner til å annonsere i fagmagasiner. Leserne, målgruppene for magasinene, er interesserte i temaene som magasinene omhandler. Annonsene har sammenlignet med annonser i mer generelle medier, mer relevans og nytte for leserne. Derfor kan annonser som matcher lesernes interessefelt, anses som en verdifull del av innholdet når de er plassert i riktig kontekst, med redaksjonelt innhold og annonser innenfor samme tematikk og interessefelt.