Tjenester

FLEX Kommunikasjon & Markedsføring kan være en viktig samarbeidspartner for små og mellomstore bedrifter og mindre organisasjoner som ikke har en egen markedsavdeling, eller som har begrensede ressurser til markedsføringsfunksjonen. Vi tilbyr “marketing for hire” og kan således bidra med ekstra kompetanse og arbeidskapasitet med en fleksibel ordning for samarbeiderspartnere med behov for kortvarig (for eksempel vikar) eller prosjektrelatert samarbeid, eller mer langsiktig samarbeid.
 
Et samarbeid med FLEX Kommunikasjon & Markedsføring gir en fleksibel, kostnadseffektiv ordning:
  • Rådgivning
  • Markedsstrategi
  • Markedsplan og praktisk gjennomføring
  • PR, kommunikasjon og innholdsproduksjon
  • Kompetanseheving og opplæring